Terms & Conditions
Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze evenemementen.
EDE-M behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden aan te passen en/of te veranderen.

 • De minimale leeftijd voor onze dance evenementen is, mits anders aangegeven 18 jaar.
 • Het legitimatiebewijs moeten getoond worden bij de entree. Zonder legitimatiebewijs is er geen toegang tot het evenement.
 • Tickets zijn verkrijgbaar in de voorverkoop en aan de deur.
 • Tickets zijn enkel geldig inclusief afscheurstrook.
 • Tickets worden niet terugbetaald, alleen bij afgelasting van het evenement.
 • Mocht het evenement niet door gaan, krijgt iedereen die een ticket heeft gekocht binnen 30 dagen het geld terug gestort op zijn rekening, behalve bij overmacht*.
 • EDE-M vergoedt alleen het ticket en is dus nimmer aansprakelijk voor overige gemaakte kosten/uitgaven omtrent onze evenementen.
 • Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw tickets alleen bij de vaste verkooppunten(aangegeven op de site) en bij ons promotieteam of via de website.
 • Bij zaken die betrekking hebben tot vervalsing, zal de persoon de toegang worden ontzegd. De politie wordt in kennis gesteld en de betreffende persoon zal gerechtelijk worden vervolgd.
 • EDE-M verklaart hierbij dat de aanmeldgegevens van de nieuwsbrief niet met derden zullen worden gedeeld of voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Dresscode: passende kleding is verplicht. Kleding als: caps, voetbalshirts, trainingspakken en kleding met groepskenmerkende teksten e.d zijn niet toegestaan.
 • Gebruik van en handel in drugs in iedere vorm binnen en buiten het evenement is verboden. Hieronder vallen ook de hennepproducten welke door de overheid gedoogd worden. Er zal gefouilleerd worden door de portiers en tassen worden gecontroleerd. Het is verplicht bij binnenkomst door de metaaldetector te gaan.
 • Het is niet toegestaan om drank, voedsel, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar onze evenementen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. EDE-M en de houder van de locatie behouden zich ten allen tijde het recht om de bezoekers te fouilleren en tassen te onderzoeken. EDE-M en de houder van de locatie behouden zich het recht om bezoekers met ongewenste voorwerpen of die geen medewerking willen verlenen aan de voornoemde fouillering de toegang te weigeren.
 • Bij agressie tegen en intimidatie van andere bezoekers of personeel, beschadiging van andermans eigendom of enig ander ongewenst gedrag wordt de bezoeker onmiddellijk van het evenement verwijderd en zal ontzegging van de toegang volgen.
 • Veroorzaakte schade aan eigendommen van derden door een bezoeker, wordt op de veroorzaker verhaald.
 • EDE-M kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan bezoekers tijdens onze evenementen.
 • EDE-M en de houder van de locatie houden zich ten alle tijde het recht voor om van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker verklaard zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu als dan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van de genoemde opnamen.
 • Onder overmacht* in deze voorwaarden wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, stakingen, falen van en schade aan geluidsapparatuur en apparatuurbesturingssystemen, stremming /stakingen vervoer, sabotage, overstromingen, uitsluiting en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden waarin naleving van de overeenkomst niet meer van EDE-M verlangd kan worden.