House Rules
Huisregels

Bij elke locatie kan het reglement verschillen. Als er bij de locatie een reglement aanwezig is, geldt dat reglement. Voor evenementen door ons georganiseerd op buitenlocaties, of locaties zonder reglement geldt ons eigen reglement. Voor vragen kun je ons altijd contact met ons op nemen.

 • Bezoekers dienen, tenzij anders aangegeven minimaal 18 jaar te zijn en zijn verplicht dit met een geldig legitimatiebewijs aan te tonen.

 • Bij evenementen is er uitsluitend toegang voor bezoekers die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs.

 • Dresscode: passende kleding is verplicht, kleding als: caps, voetbalshirts, trainingspakken en kleding met groepskenmerkende teksten e.d zijn niet toegestaan.

 • De portiers kunnen de bezoekers visiteren op het in het bezit hebben van ongewenste voorwerpen. Bij weigering hieraan mee te werken wordt de toegang ontzegd.

 • Bij aantreffen van ongewenste voorwerpen kan de desbetreffende bezoeker niet worden toegelaten.

 • Jassen, helmen, paraplu's e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden de afgegeven artikelen niet terug gegeven. EDE-M stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jassen e.d.

 • Geen toegang aan bezoekers in kennelijke staat van dronkenschap.

 • Gebruik van en handel in drugs in iedere vorm binnen en buiten het evenement is verboden. Hieronder vallen ook de hennepproducten welke door de overheid gedoogd worden.

 • Bij aankomst en vertrek dienen buiten het evenement onnodig lawaai en overlast voorkomen te worden voor de omgeving.

 • Bij aankomst en tijdens het verblijf op het evenement en het verlaten ervan, dienen de aanwijzingen van de medewerkers altijd te worden opgevolgd.

 • Wanneer een bezoeker de regels uit het reglement overtreed en hierdoor schade ontstaat, wordt deze schade op de veroorzaker verhaald.

 • Overtreding van de regels kan leiden tot ontzegging van de toegang.

 • Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie in kennis gesteld.

 • In situaties waar het reglement niet in voorziet, beslist EDE-M over mogelijk te nemen maatregelen.